Home กฎหมาย ไขข้อข้องใจ: การทำงานกับปั้นจั่น Crane ให้ปลอดภัยควรทำอย่างไร

ไขข้อข้องใจ: การทำงานกับปั้นจั่น Crane ให้ปลอดภัยควรทำอย่างไร

by admin
585 views
การทำงานกับปั้นจั่น

การทำงานกับปั้นจั่น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

การทำงานกับปั้นจั่น หรือเครนอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะปั้นจั่นช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นตามที่วางแผนไว้ ซึ่งปั้นจั่นมีหลายประเภทให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งในการเลือกใช้ปั้นจั่นต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานและต้องคำนึงถึงพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้และ ผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเครนตามที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยถึงแม้ว่าปั้นจั่นจะมีประโยชน์แต่หากถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้องก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้เรามาดูกันว่าการทำงานกับปั้นจั่นมีความเสี่ยงอะไรบ้างและจะต้องทำอย่างไรหากต้องปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

ผู้ให้สัญญาณเครน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่น

การทำงานกับปั้นจั่นมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ตั้งแต่การขนย้ายปั้นจั่นมาที่หน้างาน ระหว่างการติดตั้ง ระหว่างการใช้งาน หรือขณะทำการรื้อถอนออกจากหน้างาน ซึ่งมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับปั้นจั่นได้แก่

 • วัตถุที่ยกตกจากเครน
 • การพลิกคว่ำของปั้นจั่นหรืออุปกรณ์เสริมในการยก
 • ผู้ปฏิบัติงานตกจากที่สูง
 • การบรรทุกเกินขนาดพิกัดของปั้นจั่น

จากความเสี่ยงข้างต้น เป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อย ซึ่งในการปฏิบัติงานในหน้างานที่แตกต่างกัน ก็อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่แตกต่างกันแอบแฝงอยู่

การทำงานกับเครน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจาก การทำงานกับปั้นจั่น

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากปั้นจั่น มีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยครั้งเมื่อมีอุบัติเหตุจากปั้นจั่นเกิดขึ้น

 • การยกที่ไม่เหมาะสม หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยกเสียหาย
 • วัสดุที่ยกไม่ได้รับการผูกมัดอย่างปลอดภัย
 • ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่นไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
 • ความล้มเหลวในการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอของข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความล้มเหลวในการติดตั้งปั้นจั่นอย่างถูกต้อง
 • ความล้มเหลวในการกำหนดพื้นที่ในการทำงานของปั้นจั่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน

ทำงานกับปั้นจั่น-อย่างไรให้ปลอดภัย

การปฏิบัติงานกับปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อต้องทำงานกับปั้นจั่น

 • สรุปและแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการยกทราบถึงตารางและแผนปฏิบัติงานของปั้นจั่น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งหมดและการจัดการ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดไม่ได้ถูกยึดติดกับพื้น เพราะปั้นจั่นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแยกสิ่งของออกจากการถูกยึด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหลดถูกยึดอย่างเหมาะสมด้วยสลิงหรือโซ่เพื่อให้โหลดคงที่ไม่เคลื่อนในระหว่างการยก
 • ตรวจสอบระดับลมเป็นระยะๆ หากพบว่ามีลมกระโชกแรงให้หยุดการทำงานทันที จนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกในขณะที่ขึ้นลงจากปั้นจั่น
 • ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับรองแขนปั้นจั่นอย่างถูกต้อง
 • หนุนล้อทั้งหมดหากเป็นพื้นที่ลาดเอียงและต้องมั่นใจว่ามีการใช้เบรคมืออย่างถูกต้อง
 • หากใช้งานปั้นจั่นเป็นระยะเวลานาน ต้องมั่นใจว่าล็อกสวิตช์ควบคุมแล้ว
 • ตรวจสอบตำแหน่งของสายไฟที่อยู่ด้านบนเหนือศีรษะและอุปสรรคต่างๆ
 • ตั้งปั้นจั่นบนพื้นราบ เรียบ มั่นคง และแห้งเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะปฏิบัติงานกับปั้นจั่น

 • ทำการยกนอกเหนือแผนงานที่วางไว้
 • อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกอบรมขึ้นไปทำงานกับปั้นจั่น
 • ขาดการติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ส่งสัญญาณ
 • ใช้ปั้นจั่นในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
 • ขนย้ายสิ่งของในขณะที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้านล่าง
 • บรรทุกสัมภาระโดยผูกมัดไม่มั่นคง ปลอดภัย อาจตกในระหว่างขนย้าย 
 • อนุญาตให้ใช้เครนที่ชำรุดหรือไม่ได้รับการบำรุงรักษา
 • วางโหลดในพื้นที่ที่ไม่แน่ใจว่าเพียงพอหรือไม่
 • ใช้รถใกล้กับสถานที่ที่มีการใช้งานเครน

การทำตามกฎหมายปั้นจั่น

การบริหารจัดการ

นอกจากการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่นแล้ว การบริหารจัดการก็ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งแผนการยกกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบปั้นจั่นเป็นประจำตามที่ได้กำหนดไว้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและควบคุมให้ปฏิบัติตาม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแผนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
 • กั้นเขตพื้นที่การทำงานของปั้นจั่น เพื่อป้องกันการเฉี่ยวชนในขณะที่ปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่รอบๆ ปั้นจั่น สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วน

รัศมีวงสวิง/พื้นที่ทำงาน

 • พนักงานแต่ละคนที่ทำงานในหรือใกล้กับเครน จะต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องและวิธีรับรู้พื้นที่อันตราย “ถูกกระแทกและหนีบ/กดทับ”
 • เส้นควบคุม เส้นเตือน ราวกั้น หรือสิ่งกีดขวางต้องสร้างและบำรุงรักษาเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่อันตราย และกันบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกฝนออกนอกพื้นที่
 • เมื่ออยู่ในพื้นที่อันตราย พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาได้ไปยังสถานที่ภายในพื้นที่อันตรายซึ่งอาจอยู่นอกสายตาของผู้ปฏิบัติงานและจะไม่อยู่ในสายตาของผู้ปฏิบัติงานอีกต่อไป ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่หมุนอุปกรณ์จนกว่าพนักงานจะระบุว่าอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย

ห้ามพนักงานเข้าไปในบริเวณโซนตก (ไม่ว่าเครนจะเคลื่อนที่หรือไม่ก็ตาม) ยกเว้นพนักงานที่ตรงตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการเกี่ยว ปลดตะขอ นำทาง หรือรับภาระ
 • ผู้ที่มีส่วนร่วมในการแนบเริ่มต้นของโหลดกับส่วนประกอบหรือโครงสร้าง
 • ผู้ที่กำลังใช้ถังหรือถังคอนกรีต

หากพนักงานอยู่ในเขตกันตกและมีส่วนร่วมในการเกี่ยว ปลดตะขอ นำทางโหลด หรือติดอุปกรณ์เริ่มต้นของโหลด ต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • วัสดุที่ถูกยกจะต้องมีการยึดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • ต้องใช้ตะขอที่มีสลักปิดเองหรือเทียบเท่า
 • วัสดุจะต้องถูกควบคุมโดยผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สรุป

ในการทำงานกับปั้นจั่นนอกจากจะต้องตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในระหว่างที่มีการติดตั้ง การใช้งานแล้วในขั้นตอนของการรื้อถอนก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน โดยจะต้องมีการวางแผนการรื้อถอนอย่างระมัดระวัง มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน