Home ทั่วไป รู้ถึง : ความปลอดภัยสำหรับการเชื่อม และ การตัด ทำอย่างไร

รู้ถึง : ความปลอดภัยสำหรับการเชื่อม และ การตัด ทำอย่างไร

by admin
337 views
ความปลอดภัยในการเชื่อม

การเชื่อมอาจเป็นขั้นตอนที่อันตรายหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้เชื่อม สำหรับการใช้งานใดๆ ความปลอดภัยในการเชื่อม และการตัด ควรมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอ การเชื่อมต้องมีการฝึกอบรมและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเพียงพองานเชื่อมอาจเป็นอาชีพที่อันตรายหากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัย หากละเลยมาตรการด้านความปลอดภัย ช่างเชื่อมอาจเผชิญกับอันตรายต่างๆ รวมถึงการสัมผัสกับควันและก๊าซที่เป็นอันตราย ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ การระเบิด และอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน

อันตรายงานเชื่อม

1. คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานเชื่อมและงานตัด

งานเชื่อมและงานตัดเป็นอันตราย โดยเฉพาะเมื่อทำงานในไซต์ก่อสร้าง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในการทำงาน ให้พิจารณาคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้

ตรวจสอบอันตรายจากไฟไหม้

ตรวจสอบอันตรายจากไฟไหม้ทุกครั้งก่อนเริ่มการเชื่อม ควรนำไม้ กระดาษ และวัตถุไวไฟอื่นๆ ออกจากพื้นที่ควรกำจัดของเหลวไวไฟออก ห้ามเชื่อมหรือตัดในพื้นที่ที่มีต้นไม้หรือหญ้าแห้งจำนวนมาก เพราอาจทำให้เกิดไฟไหม้และลุกลามเป็นวงกว้างได้

ทำความสะอาดเศษขยะ

ทำความสะอาดเศษผงบนพื้นหรือพื้นที่รอบๆ ก่อนทำการเชื่อม จากนั้นคลุมดินหรือพื้นด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่จะไม่ก่อให้เกิดการติดไฟ เพราะหากมีเศษขยะหรือสิ่งที่ติดไฟได้บนพื้นอาจก่อให้เกิดไฟไฟม้ได้

ซีลรอยแตก

อุดรอยร้าวเพื่อไม่ให้ประกายไฟหรือตะกรันตกผ่าน และอย่าให้วัสดุร้อนเหล่านี้ตกลงไปในหลุมของเครื่องจักร

ปฏิบัติตามความปลอดภัยของวัสดุที่ติดไฟได้

หากคุณต้องเชื่อมใกล้กับวัสดุที่ติดไฟได้ ควรมีถังดับเพลิง ถังน้ำ สายดับเพลิง หรือถังทราย ไว้ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น อาจจำเป็นต้องมีคนงานอีกคนหนึ่งยืนอยู่พร้อมกับถังดับเพลิงเพื่อดับประกายไฟทันที

ป้ายเตือนสารเคมี

ปฏิบัติตามความปลอดภัยของวัตถุไวไฟ

หากคุณกำลังเชื่อมหรือตัดถังหรือถังบรรจุของเหลวหรือก๊าซที่ติดไฟได้ ห้ามเริ่มการทำงานจนกว่าจะทดสอบจนมั่นใจว่าไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตราย อย่าเชื่อคำพูดของพนักงานคนอื่นว่าได้ทดสอบแล้ว ยืนยันในการทดสอบใหม่ด้วยตนเองก่อนที่คุณจะเริ่มทำการเชื่อมหรือตัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม

หากคุณทำงานในสถานที่ทำงานในพื้นที่จำกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานของคุณมีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม การเชื่อมและการตัดจำนวนมากก่อให้เกิดควันที่เป็นอันตรายในระดับความเข้มข้นสูง การระบายอากาศที่ดีเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวคุณจากอันตรายนี้ ใช้อุปกรณ์ระบายอากาศพิเศษ หากจำเป็น

สวมอุปกรณ์ป้องกัน PPE

สวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา เช่น แว่นตาและหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอันตราย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะ การกะเทาะ และการทำความสะอาดควรลดหมวกนิรภัยลงเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษโลหะกระเด็นเข้าตา อุปกรณ์ป้องกันดวงตา เช่น แว่นตา สวมใส่เพื่อป้องกันประกายไฟ ตะกรันและโลหะหลอมเหลว และการไหม้ที่เกิดจากรังสีจากอุปกรณ์เชื่อม

2. เหตุใด ความปลอดภัยในการเชื่อม และการตัด จึงมีความสำคัญ

เนื่องจากงานเชื่อมมีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้มากมาย ช่างเชื่อมหรือตัดจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย

  • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
  • ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกวิธี
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตทั้งหมด
  • ดูแลไม่ให้ผู้อื่นได้รับอันตรายขณะทำงาน

อุบัติเหตุจากการทำงาน และ การบาดเจ็บจำนวนมากสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการทำความเข้าใจสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อทำงานในสภาพแวดล้อมการเชื่อมหรือตัด ก่อนเริ่มโครงการใดๆ ช่างเชื่อมต้องใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้วิธีดำเนินงานอย่างปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเมื่อคุณทำการเชื่อมและตัด การปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งจะทำให้งานของคุณสำเร็จได้ และมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน