Home ข่าวอุตสาหกรรม ป้ายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

ป้ายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

by admin
3.9K views
ป้ายความปลอดภัยในโรงงาน

ป้ายความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ป้ายความปลอดภัย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานที่ทำงาน ป้ายความปลอดภัยใช้ในการเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์นิรภัยและทางออก รวมไปถึงการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญอื่น ๆ ป้ายความปลอดภัยนั้นจะมีรูปร่าง ขนาด และสีที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามสิ่งที่ป้ายต้องการจะสื่อ อีกทั้งยังอาจจะมีสัญลักษณ์หรือคำต่าง ๆ ในป้าย 

ประเภทของ ป้ายความปลอดภัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

ป้ายเตือน

 • ป้ายเตือน

ป้ายที่ใช้เตือนคนงานถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สถานที่อันตราย สภาวะอันตราย หรืออุปกรณ์อันตราย สัญลักษณ์ที่พบเห็นได้บ่อยมักจะเป็น สามเหลี่ยมที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ หรือหัวกะโหลกไขว้ 

 

ป้ายห้าม

 • ป้ายห้าม

ป้ายห้ามใช้เพื่อระบุว่าการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างเป็นสิ่งต้องห้าม หากละเมิดอาจจะมีบทลงโทษหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้กระทำ สัญลักษณ์ที่พบเห็นได้บ่อยมักจะเป็น วงกลมที่มีเครื่องหมายทำ หรือวงกลมสีแดงที่มีเส้นทแยงมุม 

 

ป้ายบังคับ

 • ป้ายบังคับ

ป้ายบังคับใช้เพื่อระบุว่าต้องมีการกระทำหรือพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในบริเวณนั้น เช่น ต้องใส่ถุงมือ ต้องใส่แว่นตา ฯลฯ สัญลักษณ์ที่พบเห็นได้บ่อยมักจะเป็น สัญลักษณ์เฉพาะทางเพื่อระบุสิ่งที่ต้องการจะสื่อ

 

ป้ายฉุกเฉิน

 • ป้ายฉุกเฉิน

ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล PPE บางชนิด อุปกรณ์ดับเพลิง รวมไปถึงใช้เพื่อระบุทางออก สัญลักษณ์ที่พบเห็นได้บ่อยมักจะเป็น สามเหลี่ยมสีแดงพร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์ หรือรูปคนกำลังวิ่งสีเขียวสำหรับระบุทางออกฉุกเฉิน 

 

ป้ายปฐมพยาบาล

 • ป้ายปฐมพยาบาล

ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ปฐมพยาบาลหรือบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลมาแล้วและสามารถเข้ารับการปฐมพยาบาลในบริเวณที่มีป้ายนี้ได้ สัญลักษณ์มักจะเป็น กากบาทสีขาวบนพื้นสีเขียว หรือกากบาทสีแดงบนพื้นสีขาว 

ป้ายความปลอดภัยที่ดีต้องเป็นอย่างไร ?

 1. เลือกป้ายความปลอดภัยที่เหมาะสมกับอันตราย หรือสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ เช่น ป้ายเตือนรูปกะโหลกและกระดูกไขว้ จะสามารถเตือนพนักงานถึงสารเคมีอันตรายได้ดีกว่าการแค่แปะป้ายเตือนว่าสารเคมีอันตราย สี สัญลักษณ์ รูปร่าง จะมีผลที่เห็นได้ชัดอย่างมากในเชิงจิตวิทยา 
 2. ใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือคำที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะทำให้เกิดการตีความผิด ๆ ได้ จึงแนะนำให้ใช้สี สัญลักษณ์ แทน 
 3. ดึงดูดสายตา อ่านง่าย แนะนำให้ใช้สีที่ตัดกัน ตัวอักษรหนา ชัดเจน 
 4. วางป้ายไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับป้ายความปลอดภัยในที่ทำงาน

 • ข้อบังคับเกี่ยวกับป้ายเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของ OSHA : มาตรฐานนี้กำหนดให้นายจ้างใช้ป้ายและสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อเตือนพนักงานถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในบริเวณนั้น มาตรฐานนี้จะระบุประเภทของอันตรายที่ต้องทำเครื่องหมายเตือน ตลอดจนข้อกำหนดด้านขนาดและตำแหน่งสำหรับป่าน 
 • ANSI Z535 เป็นมาตรฐานจาก American National Standards Institute กำหนดแนวทางสำหรับการออกแบบ สี และเค้าโครงของป้ายความปลอดภัย รวมถึงข้อกำหนดสำหรับการใช้สัญลักษณ์ ข้อความ และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ บนป้ายความปลอดภัย 
 • ISO 7070 มาตรฐานสากลนี้เผยแพร่โดย International Organization for Standardization (ISO) กำหนดแนวทางสำหรับการออกแบบและการใช้ป้ายความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงข้อกำหนดสำหรับการใช้สี รูปร่าง และองค์ประกอบภาพอื่น ๆ บนป้ายความปลอดภัย 

ความสำคัญของการใช้ป้ายความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

การใช้ป้ายความปลอดภัยที่เหมาะสมและถูกต้องในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานให้แก่คนงาน ทำให้คนงานสามารถระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งผลให้คนงานสามารถระวังตัวพร้อมเลือกใช้มาตรการเพื่อป้องกันตัวเองได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยเตือนคนงานเกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บระหว่างทำงานได้อีกด้วย

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by safeconstruc