Home ทั่วไป รู้ถึง : อันตรายทางจิตใจ คืออะไร และ มาตรการควบคุม

รู้ถึง : อันตรายทางจิตใจ คืออะไร และ มาตรการควบคุม

by admin
201 views
อันตรายทางจิตใจคืออะไร

อันตรายทางจิตใจ ที่พบในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร

อันตรายทางจิตใจ คือ อันตรายหรือความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมอันเป็นผลมาจากการได้รับความเครียดทางจิตใจ

ตัวอย่างของ อันตรายทางจิตใจ

การกลั่นแกล้ง

การกลั่นแกล้ง รังแกกันในที่ทำงานอาจนำไปสู่อันตรายทางจิตใจมากมาย อันตรายประการแรก คือ สามารถนำไปสู่ความเครียดได้ เมื่อถูกกลั่นแกล้งอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี คุณอาจเริ่มรู้สึกวิตกกังวล หดหู่ หรือแม้กระทั่งคิดฆ่าตัวตาย หากคุณไม่ระวัง การกลั่นแกล้งอาจนำไปสู่การใช้สารเสพติดได้เช่นกัน คนที่ถูกกลั่นแกล้งมักจะหันไปพึ่งยาหรือแอลกอฮอล์เพื่อรับมือกับความเจ็บปวด อันตรายทางจิตใจอีกประการหนึ่งของการกลั่นแกล้งในที่ทำงาน คือ สามารถนำไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม เมื่อคุณถูกเยาะเย้ยและทำให้รู้สึกต่ำลงอยู่ตลอดเวลา คุณอาจเริ่มแยกตัวจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

คุณอาจกลัวที่จะพูดหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพราะไม่อยากถูกขายหน้า สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเหงาและรู้สึกเหมือนไม่มีใครหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน สามารถทำได้2-3 อย่าง ขั้นแรกให้พยายามพูดคุยกับบุคคลที่กลั่นแกล้ง อาจเป็นเรื่องยาก แต่ สิ่งสำคัญคือ ต้องพยายามแก้ไขปัญหา สามารถพูดคุยกับหัวหน้างานหรือแผนกทรัพยากรบุคคลหากไม่ได้ผล พวกเขาสามารถช่วยตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการหากจำเป็น สุดท้าย สามารถขอความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเฉพาะหรือนักบำบัด พวกเขาสามารถให้การสนับสนุนและคำแนะนำแก่เพื่อช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้

การล่วงละเมิด

การล่วงละเมิด

เป็นเรื่องปกติในที่ทำงานทุกวันนี้ คุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ กำลังคิดเรื่องธุรกิจ มีคนจากอีกฝั่งของห้องแสดงความคิดเห็นในเชิงลามกมาทางคุณ ด้วยความตกใจ ไม่รู้ว่าจะตอบสนองอย่างไร นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการมากมายที่ผู้คนสามารถถูกล่วงละเมิดในที่ทำงานของตน แม้ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นรูปแบบการล่วงละเมิดที่พบได้บ่อยที่สุดในที่ทำงาน แต่ก็มีประเภทอื่นๆ เช่นกัน การล่วงละเมิดทางเชื้อชาติ การล่วงละเมิดทางศาสนา และการล่วงละเมิดตามความพิการ

การล่วงละเมิดในที่ทำงานอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพจิตของแต่ละคน อาจนำไปสู่ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (Post-Traumatic Stress Disorder : PTSD) หากคุณถูกคุกคามในที่ทำงาน คุณต้องขอความช่วยเหลือ พูดคุยกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไว้ใจได้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณยังสามารถติดต่อนักบำบัดหรือที่ปรึกษาเพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบทางจิตใจจากการคุกคามในที่ทำงาน จำไว้ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีคุณคนเดียว มีความช่วยเหลือรอการติดต่อจากคุณเสมอ

ความเครียด

ความเครียดเป็นภัยต่อจิตใจอันดับหนึ่งในที่ทำงาน มันสามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆ รวมถึงความวิตกกังวล ซึมเศร้า ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ปวดหัว โรคหัวใจ ความผิดปกติของการนอนหลับ และโรคหลอดเลือดสมอง มีหลายสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความเครียดในที่ทำงาน รวมถึงชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน กำหนดการของงานที่กระชั้นชิด ภาระงานหนัก ความไม่มั่นคงในงาน และความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อจัดการกับความเครียดในที่ทำงาน ดังต่อไปนี้ 

  • หยุดพักระหว่างวัน
  • การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • นอนหลับให้เพียงพอ
  • หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
  • ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น โยคะหรือการทำสมาธิ

หากคุณรู้สึกหนักใจจากความเครียด สิ่งสำคัญคือ ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ความเครียดหากไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ปัญหาร้ายแรงในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณ

การใช้ความรุนแรง

ความรุนแรง

สามารถนิยามความรุนแรงได้ว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าว ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำร้ายหรือฆ่า ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน ที่บ้าน หรือในที่สาธารณะ จากข้อมูลของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (the National Institute for Occupational Safety and Health : NIOSH)

ความรุนแรงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการบาดเจ็บในที่ทำงาน ซึงในความเป็นจริงมันเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของคนงานอเมริกัน รองจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น ปัจจัยหลายอย่างสามารถนำไปสู่ความรุนแรงในที่ทำงาน รวมถึงความเครียดจากงาน การกลั่นแกล้ง และการได้รับความรุนแรงในชุมชน

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ ประวัติการใช้ความรุนแรงหรือการรุกราน ซึ่งรวมถึงประวัติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว การถูกทำร้าย หรืออาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ หากคุณมีประวัติการใช้ความรุนแรงหรือพฤติกรรมก้าวร้าว การขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะนำไปสู่ความรุนแรงในที่ทำงาน มีแหล่งข้อมูลมากมายที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างถูกวิธี ด้วยการสนับสนุนที่ถูกต้องนั้นจะทำให้สามารถป้องกันความรุนแรงในที่ทำงานก่อนที่จะเกิดขึ้นได้

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน