Home ความปลอดภัยในการทำงาน มาตรการป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง

มาตรการป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง

by admin
590 views
มาตรการป้องกันอันตรายในงานก่อสร้างมีอะไรบ้าง

ในการทำงานก่อสร้าง สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากคือ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานก่อสร้างนั้นเป็นอันตรายอย่างมาก ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะหากเป็นงานก่อสร้างที่ทำบนท้องถนน ยิ่งอาจจะทำให้มีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรอีกด้วย การตระหนักถึงเรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง จึงจำเป็นอย่างมากเนื่องจากลักษณะของงานและอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้แทบจะตลอด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 

โดยความปลอดภัยในงานก่อสร้างนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง เปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาอีกชั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมั่นใจได้ว่าในระหว่างการทำงานจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายน้อย

อันตรายจากงานก่อสร้าง

อันตรายทั่วไปที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากงานก่อสร้าง

  • ตกจากที่สูง: การตกจากที่สูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการบาดเจ็บและเสียชีวิตในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการตกจากบันได นั่งร้าน และหลังคา จากผลสำรวจพบว่าการตกจากที่สูงนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องกันภายในไซต์งานก่อสร้าง เนื่องจากไซต์งานก่อสร้างส่วนใหญ่มักจะละเลยความปลอดภัยในส่วนนี้และมักจะทำให้เกิดการเสียชีวิตของคนงาน
  • วัตถุกระแทก: คนงานก่อสร้างมีความเสี่ยงที่จะถูกวัตถุหล่นใส่ เช่น เครื่องมือหรือวัสดุก่อสร้าง เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยที่เกิดขึ้นบ่อยมาก เนื่องจากขาดความระมัดระวัง และอยากได้ความรวดเร็วในการทำงาน ทำให้ลืมที่จะเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่เข้าทาง
  • ไฟฟ้าช็อต: คนงานก่อสร้างมักจะสัมผัสกับสายไฟฟ้าที่มีกระแสไฟอยู่ภายใน ทำให้มีโอกาสที่จะถูกไฟฟ้าช็อตได้ง่าย
  • การเผาไหม้และการระเบิด: งานก่อสร้างมักเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ติดไฟได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การลุกไหม้และการระเบิดได้
  • อันตรายจากการขุดเจาะ: ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานการขุดเจาะโดยเฉพาะร่องที่มีความลึก มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุมากมายหลายอย่าง เช่น ดินถล่มทับ ติดในร่อง 

มาตรการ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง

อันตรายจากงานก่อสร้าง

  • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)

พนักงานต้องได้รับ PPE ที่เหมาะสม รวมถึงหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้าบูทหุ้มข้อ นอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบว่า PPE เหล่านั้นทำงานอย่างถูกต้อง ไม่มีตำหนิ ไม่มีรอยสึกหรอ 

  • การฝึกอบรมและการศึกษา

คนงานต้องได้รับการฝึกอบรมและให้ความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมไปถึงขั้นตอนการใช้ PPE ที่ถูกต้อง เนื่องจาก PPE ที่มีลักษณะเฉพาะทางบางอย่างอาจจะมีขั้นตอนการใช้งานที่ค่อนข้างยาก ทำให้เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องอบรมให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของ PPE เหล่านั้น อีกทั้งยังต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีภัยอยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการหลบหนีและรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ถูกวิธี

  • การควบคุมทางวิศวกรรม

การควบคุมทางวิศวกรรม เช่น ราวกั้น แผงกั้น และนั่งร้าน สามารถใช้เพื่อป้องกันการตกและอันตรายอื่นๆได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การควบคุมทางวิศวกรรมที่กำลังใช้นั้นถูกวิธีและได้คุณภาพ เพราะถ้าหากว่าใช้งานวัสดุที่ไม่มีประสิทธิภาพก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการทำงานได้

  • การสื่อสารเกี่ยวกับอันตราย

นายจ้างต้องสื่อสารเกี่ยวกับอันตรายให้กับคนงานผ่านป้าย การติดฉลาก และวิธีการอื่นๆ ให้คนงานมองเห็นอย่างชัดเจน จัดให้มีการติดป้ายบริเวณที่มองเห็นได้ง่าย ไม่ถูกบดบัง ตัวป้ายต้องมีความชัดเจน สีสันมองเห็นได้จากระยะไกล ควรมีการตรวจสอบอยู่เสมอว่าตัวป้ายยังคงมีสัญลักษณ์มองเห็นได้อยู่หรือไม่ เนื่องจากโดยปกติแล้วพอผ่านไปนาน ๆ ป้ายจะเริ่มจางจนมองไม่เห็น ควรจัดให้มีการเปลี่ยนเป็นป้ายใหม่อยู่เป็นระยะ ๆ

การตรวจสอบไซต์: การตรวจสอบไซต์เป็นประจำสามารถช่วยระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและทำให้แน่ใจว่ามีการใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเหมาะสม

Related Posts

safeconstruc

บทความสดใหม่ที่มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัย เพื่อคนทำงาน

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by safeconstruc